Głównej zawartości

Dziś w starostwie podpisano porozumienie w sprawie ufundowania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. W tym celu stworzono komitet honorowy, w skład którego weszli przedstawiciele Powiatu Stargardzkiego, wszystkich gmin, a także Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Stargardzie.

Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski podziękował wszystkim za przychylność i włączenie się do komitetu honorowego. Przyznał, że sztandar ma wymiar symboliczny oraz wzmacnia autorytet Policji.

- Będzie reprezentował nie tylko Policję, ale również nas – samorządowców i mieszkańców powiatu stargardzkiego – powiedział Starosta. 

W spotkaniu wziął udział Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Robert Nowak oraz jego zastępca, kom. Artur Grenda.

Fot. Tadeusz Surma