Głównej zawartości

O  zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozmawiał w piątek z dyrektorami powiatowych urzędów pracy, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. W starostwie odbyło się również spotkanie z młodzieżą o perspektywach i możliwościach rynku pracy.

W pierwszej części spotkania uczestniczyli dyrektorzy urzędów pracy z trzech województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Obecny był także Poseł na Sejm RP Michał Jach oraz Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.

Wiceminister omówił propozycje zmian w funkcjonowaniu powiatowych urzędów pracy i podporządkowaniu ich administracji rządowej. Wcześniej kierownicy urzędów mieli okazję ocenić obecnie obowiązującą ustawę i przekazać swoje wnioski ministerstwu.

- W województwie zachodniopomorskim są miasta, gdzie bezrobocie jest bardzo niskie, ale są też powiaty, gdzie sięga ono 20 procent, dlatego myślimy nad zmianami – mówił wiceminister. – Chcemy, żeby urzędy  działały efektywniej, by było mniej biurokracji.

Stanisław Szwed powiedział także, że podległość pod administrację rządową ma przynieść większą samodzielność i elastyczność urzędów.

- Nie chcemy odbudowywać Krajowego Urzędu Pracy, ale nadać większe uprawnienia wojewódzkim i powiatowym urzędom – dodał.

Na koniec odbyła się dyskusja, podczas której przedstawiciele urzędów pracy chętnie zadawali pytania i dzielili się swoimi uwagami.

Na spotkaniu z młodzieżą była mowa o dostosowywaniu kształcenia do wymagań rynku pracy. Wiceminister zachęcał uczniów do tego, by nie wyjeżdżali z kraju w poszukiwaniu pracy, gdyż warunki zatrudnienia w Polsce są coraz lepsze. Zaznaczył też, że w powiecie stargardzkim poziom bezrobocia jest niski, a sytuacja na rynku pracy bardzo dobra. O możliwości korzystania z instrumentów rynku pracy i doradztwa zawodowego opowiedziała również Dyrektor PUP w Stargardzie Patrycja Gross.

Fot. Tadeusz Surma