Głównej zawartości

Blisko 800 uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz ponad 40 nauczycieli poznało ofertę edukacyjną szkół z powiatu stargardzkiego podczas IX Spotkań z Edukacją. W tym roku wydarzenie zorganizowano 24 marca w Zespole Szkół nr 1. Prezentacje szkół ogólnokształcących i zawodowych, możliwość bezpośredniej rozmowy z uczniami i nauczycielami ma na celu ułatwienie gimnazjalistom wyboru ścieżki dalszej edukacji. 

Cykliczne wydarzenie zorganizował Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie przy współpracy z Zespołem Szkół nr 1. Patronat nad nim objęli: Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Starosta Stargardzki i Prezydent Miasta Stargard. W imprezie wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, w tym Zachodniopomorski Kurator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z powiatu stargardzkiego.

Celem IX Spotkań z Edukacją była przede wszystkim prezentacja osiągnięć stargardzkich szkół ponadgimnazjalnych oraz informacji na temat oferty edukacyjnej placówek na rok szkolny 2017/2018. Podczas imprezy zaprezentowano: I LO, II LO, ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 5, Zespół Szkół Budowlano-Technicznych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Liceum Katolickie, Bursę Szkolną, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Młodzieżowe Centrum Kariery. 

Uczestnicy IX Spotkań z Edukacją gromadzili informacje o interesujących ich szkołach, podziwiali osiągnięcia, oglądali filmy reklamujące dokonania, degustowali przygotowane smakołyki, prowadzili rozmowy ze starszymi kolegami, co z pewnością ułatwi im podjęcie decyzji w sprawie wyboru przyszłej szkoły i kierunku kształcenia.

Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty pt. „Wartości  i postawy” kierowane do uczniów szkół gimnazjalnych, które przygotowała i poprowadziła Aneta Parzybut, doradca metodyczny PODN w Stargardzie.  Celem warsztatów była pomoc w uporządkowaniu młodym ludziom życiowych priorytetów i znalezieniu odpowiedzi na pytanie: czego pragnę, o co mi tak naprawdę w życiu chodzi?

Ponadto, podczas tegorocznych Spotkań z Edukacją dwudziestu nauczycieli języków obcych miało okazję uczestniczyć w warsztatach metodycznych na temat „Uczenie się metodą przystanków zadaniowych... czyli lekarstwo na lekcyjną monotonię".  Natomiast nauczyciele wszystkich przedmiotów nauczania mogli zapoznać się z ofertą dla szkół Wydawnictwa Nowa Era.

Fot. Tadeusz Surma