Głównej zawartości

30 marca br. w Gimnazjum Publicznym w Dolicach po raz kolejny odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Dzieci i młodzieży muszą wykazać się znajomością: przepisów ppoż., zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzą na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.  

Do turnieju przystąpiło dwudziestu pięciu uczniów w trzech grupach wiekowych. Zwycięzcy poszczególnych kategorii, wezmą udział w eliminacjach wojewódzkich.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali drobne upominki od Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, a laureaci turnieju nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Stargardzkiego.

Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1) Daria Nowak,
2) Łukasz Grodzicki,
3) Patryk Pawlak,

II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne):
1) Aleksander Strzelecki,
2) Anna Okraj,
3) Igor Krzysztofik,

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1) Maciej Rosowski,
2) Dominik Pałka,
3) Szymon Kuźniewski.