Głównej zawartości

5 tysięcy osób zostanie przeszkolonych z zasad udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w sytuacji zagrożenia życia - w ramach projektu edukacyjnego „Linia Życia”. Stargardzki oddział Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zainaugurował go w piątek. Podczas uroczystości zaprezentowano założenia projektu, który jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

Do szkół i przedszkoli dotrze 20 ratowników – wolontariuszy. Będą dzielić się wiedzą na temat bezpieczeństwa nad wodą, ale nie tylko. Pokażą, jak udzielić pomocy osobie, znajdującej się w sytuacji zagrożenia życia oraz przełamać towarzyszące temu bariery. Pomysłodawcą projektu jest prezes WOPR Cezary Kalaga, a koordynatorami – Katarzyna Kalaga i Łukasz Maćkowiak. Zajęcia z uczniami nie będą wyłącznie teoretyczne. Specjalnie na potrzeby projektu „Linia Życia” zakupiono nowoczesny sprzęt do szkoleń z zakresu m.in. resuscytacji. Kosztował on ok. 50 tys. zł, a jego zakupienie nie byłoby możliwe bez sponsorów, którym Cezary Kalaga podziękował podczas uroczystości.

Dwa fantomy do nauki udzielania pierwszej pomocy ufundował Powiat Stargardzki. 

- Poczucie bezpieczeństwa i jego realne zapewnienie mieszkańcom to priorytetowe zadanie Powiatu Stargardzkiego. Z tak silnym i prężnie działającym partnerem, jakim jest WOPR w Stargardzie, jego realizacja jest znacznie prostsza – mówił Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski. – W tym miejscu chciałbym podziękować prezesowi powiatowego oddziału Panu Cezaremu Kaladze oraz wszystkim ratownikom, którzy w ciągu ostatnich dziesięciu lat zrobili wiele dobrego dla naszego powiatu.

Inaugurację projektu zwieńczyło pasowanie ratowników.

For. Tadeusz Surma; Powiat Stargardzki