Głównej zawartości

Koncert Dobromira Makowskiego w Stargardzkim Centrum Kultury był jedną z głównych atrakcji Rekolekcji Wielkopostnych dla młodzieży. Dobromir Makowski to raper, założyciel fundacji „Młodzież dla młodych”, animator projektów pedagogicznych z młodzieżą na ulicach. W ubiegłym tygodniu wystąpił on z autorskim projektem „Rappedagogia” opartym na muzyce hip-hop, inspirowanym osobistymi doświadczeniami.

Dobromir Makowski spotyka się z młodzieżą w całej Polsce: w szkołach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, wszędzie dając świadectwo przemiany swojego życia. Spotkania te wzbudzają duże zainteresowanie i poruszenie wśród młodych ludzi. Makowski, odwołując się do bolesnych przeżyć osobistych, ukazywał, do jakich tragicznych konsekwencji prowadzą narkotyki i alkohol.

Raper przestrzegał młodzież przed uleganiem wpływom środków masowego przekazu. Zachęcał do samodzielnego poszukiwania własnej drogi życiowej, odkrywania swoich pasji i zainteresowań. Mocno podkreślał, że każdy człowiek ma wartość, ważne jest, aby ją odkryć i nie pozwolić innym jej zniszczyć. Akcentował również ogromne znaczenie rodziny w kształtowaniu tożsamości. Bardzo poruszająca była osobista refleksja dotycząca jego rodziców. Mimo bardzo trudnych wzajemnych relacji okazywał im szacunek, który pozostał do dziś. Raper zachęcał młodzież, szczególnie dziewczęta, aby odważyły się stawiać granice w relacjach koleżeńskich i szanowały swoją kobiecą godność.

Na uwagę zasługuje sposób dzielenia się przemyśleniami z młodzieżą: podczas koncertu gość nawiązywał kontakt, zadawał pytania, angażował uczniów do odgrywania scenek i formułowania wniosków. Mimo poważnej problematyki potrafił rozbawić i zaskakiwać niespodziewaną puentą i żartem. Koncert „Rappedagogia” został pozytywnie oceniony
przez młodzież szkolną, która zgodnie wypowiedziała się, że poruszone zostały ważne dla niej sprawy i problemy. Podkreślano niekonwencjonalny, przekonujący sposób przekazu treści profilaktycznych.

Koncert sfinansowano ze środków Powiatu Stargardzkiego.

Więcej zdjęć na: www.sck.stargard.pl

Źródło: Stargardzkie Centrum Kultury

Fot.: Krzysztof Kaciupa