Głównej zawartości

3 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 odbyły się targi edukacyjne EDU DAY pod patronatem Starosty Stargardzkiego. Uczniowie ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych zapoznali się z ofertą kształcenia kilkunastu uczelni wyższych z całej Polski.

Przedstawiciele uczelni prezentowali swój dorobek, rozdawali ulotki i zachęcali do studiowania kierunków, które dają duże szanse na zdobycie pracy i dobre zarobki. Młodzi ludzie, stojący przed wyborem szkoły wyższej, mogli dowiedzieć się, na jakich zasadach odbywa się rekrutacja, a także poznać system wsparcia m.in. w formie stypendiów czy bazy socjalno-bytowej.

Targi EDU DAY były doskonałą okazją do tego, by skonfrontować swoje wyobrażenia o studiowaniu z rzeczywistością, a pomogły w tym niewątpliwie rozmowy ze studentami, przedstawicielami samorządów uczelnianych, wykładowcami i pracownikami szkół. 

Fot. www.facebook.com/EduDayTargi