Głównej zawartości

Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie ma zaszczyt zaprosić na prelekcję i film Grzegorza Łubczyka, byłego ambasadora Polski na Węgrzech, pt. „Życie na krawędzi. Henryk Sławik – József Antall senior”. Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia o godz. 18:00 w sali 103, w Starostwie Powiatowym w Stargardzie.

„Życie na krawędzi. Henryk Sławik – József Antall senior” to film dokumentalny, fabularyzowany z 2014 roku. Opowiada historię z okresu II Wojny Światowej. Przypadkowe spotkanie przedstawiciela władz węgierskich z jednym z ok. 150 tysięcy Polaków, którym po 17 września 1939 roku Węgrzy udzielili schronienia, zaowocowało heroiczną, pełną niebezpieczeństw walką obu o los naszych rodaków. Szacuje się, że Henryk Sławik uratował życie prawie 30 000 polskim uchodźcom, wśród których było ok. 5000 Żydów. Z tego też względu nazywany jest polskim Wallenbergiem.

http://www.rodm-szczecin.pl/6-kwietnia-stargard-prelekcja-film-grzegorza-lubczyka-o-wielkim-zapomnianym-bohaterze-trzech-narodow/

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.