Głównej zawartości

Starosta  Stargardzki informuje, że w dniu 10 kwietnia 2017 r. o godz. 8.41 na terenie powiatu stargardzkiego zostanie przeprowadzony trening uruchamiania i pracy syren alarmowych. Trwający jedną minutę sygnał będzie formą uczczenia pamięci i uhonorowaniem ofiar katastrofy smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r.

Uruchomienie syren alarmowych realizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz.96).