Głównej zawartości

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia upłynęły pod hasłem: „Depresja – porozmawiajmy o niej”. Do kampanii promującej wiedzę o tej chorobie przyłączył się Powiat Stargardzki wraz z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Dziś w starostwie odbyła się prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w temacie wsparcia i profilaktyki związanej z depresją.

Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk. Jest przyczyną cierpień psychicznych. Negatywnie wpływa na zdolność osób do wykonywania nawet najprostszych codziennych czynności, a niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz powoduje niezdolność do nauki i pracy. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa. Ale depresji można zapobiegać i można ją leczyć - i właśnie o tym mówili pracownicy Ośrodka „Pracownia”.

Prelekcję poprowadzili przedstawiciele Ośrodka Psychoterapii i Szkoleń „Pracownia”.

Młodzież otrzymała testy służące do samodzielnej oceny samopoczucia wg tzw. skali depresji Becka. Następnie omówiono wyniki. Podczas prelekcji wyjaśniono czym w ogóle jest depresja, jak się objawia, jak jej zapobiegać i ją leczyć. 

Do udziału w spotkaniu zaproszono młodzież, gdyż jak wskazują dane ONZ, depresja jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Wykład otworzył Starosta Stargardzki Ireneusz Rogowski.  

Fot. Powiat Stargardzki