Głównej zawartości

Msza święta, wykład historyczny, turniej piłki nożnej, Apel Pamięci oraz uroczystości w czerwonych koszarach – tak wyglądały tegoroczne obchody Święta 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów w dniach 24-25 kwietnia. W tym czasie nastąpiła również zmiana na stanowisku dowódcy batalionu – podpułkownika Sławomira Szwemina zastąpił podpułkownik Mirosław Zyber.

We wtorek na cmentarzu komunalnym przy grobach saperskich odbył się Apel Pamięci. Po salwie kompanii honorowej, pod obeliskiem upamiętniającym czyny saperów, złożono kwiaty. Następnie, zaproszeni goście udali się do czerwonych koszar.

Po złożeniu meldunku, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej pułkownik Piotr Trytek dokonał przeglądu pododdziałów.

- Wojska inżynieryjne to dzisiaj coraz nowocześniejszy sprzęt techniczny, coraz lepsze wyposażenie, ale i coraz większe wymagania od współczesnego pola walki. Bez wsparcia inżynieryjnego, bez wysiłku saperów, nie byłoby możliwe prowadzenie działań bojowych – mówił podczas uroczystości podpułkownik Sławomir Szwemin.

Zasłużonym saperom wręczono odznaki pamiątkowe oraz pisma pochwalne. 

Tegoroczne obchody święta były dla żołnierzy wyjątkowe ze względu na zmianę dowództwa. Z batalionem pożegnał się podpułkownik Sławomir Szwemin, który teraz będzie zastępcą dowódcy 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu. Nowym dowódcą 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów został podpułkownik Mirosław Zyber.

Fot. Tadeusz Surma