Głównej zawartości

Pamięci Serbów, żołnierzy Królewskiej Armii Jugosławii więzionych w Stalagu IID Stargard, poświęcone były wtorkowe uroczystości na cmentarzu wojennym. Złożono wieniec od ambasadora Republiki Serbii oraz poświęcono i rozrzucono ziemię z tego kraju na mogiłach.

9 maja 1945 roku na terenie Królestwa Jugosławii trwały jeszcze zacięte walki z Niemcami, stąd nie świętuje się w Serbii rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem 8 maja. Dzień ten czczony jest 9 maja jako Dzień Zwycięstwa, gdyż Królestwo Jugosławii, którego żołnierze – Serbowie, spoczywają na tym cmentarzu, było częścią koalicji antyhitlerowskiej i jego obywatele wnieśli realny wkład w unicestwienie faszyzmu, nie tylko niemieckiego, ale także włoskiego. Straty były straszne i statystycznie należą do największych w Europie.

Organizatorami uroczystości byli: Radovan Protić oraz ksiądz Jarosław Biryłko. Proboszcz parafii prawosławnej poświęcił serbską ziemię i groby. Historyczne podłoże uroczystości przedstawiła zgromadzonym Jolanta Aniszewska ze stargardzkiego muzeum.

Na grobach kwiaty i znicze złożyli również przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów miejskiego i powiatowego. 

Fot. Tadeusz Surma