Głównej zawartości

Od 26 maja Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie otrzyma dodatkowe wsparcie. Po raz kolejny do powiatu stargardzkiego przyjadą adepci ze Szkoły Policyjnej w Słupsku. Dzięki temu możliwa będzie organizacja większej ilości patroli. Przyjazd funkcjonariuszy finansuje Powiat Stargardzki.

Osiem osób zasili stargardzkie szeregi na dwa miesiące. W tym czasie planowanych jest 240 służb. Samorząd powiatowy przeznaczył na ten cel 10 tysięcy złotych.

Tego typu przedsięwzięcia organizowane są od kilku lat, gdyż przekładają się na realne wzmocnienie bezpieczeństwa w powiecie. Młodzi funkcjonariusze przy wsparciu doświadczonych policjantów, patrolują parki, skwery, osiedla mieszkaniowe i inne newralgiczne miejsca, jak choćby te wskazane na Krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa.