Głównej zawartości

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. W ramach projektu planowane jest przyznanie minimum 500 mikrodotacji w wysokości do 3000,00 zł każda, o łącznej wartości 1 500 000,00 zł.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2017 roku, na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wsparcie przyznawane jest z uwzględnieniem podziału województwa zachodniopomorskiego na 5 subregionów, tj.
a)    Miasto Szczecin, powiat policki
b)    Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski
c)    powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki
d)    Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki
e)    powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki,
przy czym o przynależności do danego subregionu decyduje miejsce realizacji inicjatywy oddolnej.

Więcej informacji na: www.karrsa.eu.