Głównej zawartości

Budowa kanalizacji w Słodkowie, przebudowa sieci wodociągowej w Wapnicy i wyposażenie oczyszczalni ścieków w Suchaniu – to trzy inwestycje, które Gmina Suchań zrealizuje w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Umowę z Burmistrz Stanisławą Bodnar podpisał 16 maja Wicemarszałek Jarosław Rzepa. Kwota wsparcia to blisko 2 mln zł.

To pierwsza w Polsce podpisana umowa z zakresu gospodarki wodno-ściekowej finansowana z bieżącej perspektywy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Budowa kanalizacji wraz z przepompownią ścieków w Słodkowie i modernizacja oczyszczalni w Suchaniu wykonane zostaną jeszcze w tym roku. Przebudowa sieci w Wapnicy, gdzie wybudowany ma zostać rurociąg wodociągowy między istniejącym ujęciem wody a stacją uzdatniania, planowana jest na 2018 rok. 

Otrzymane dofinansowanie stanowi 52% całkowitego kosztu zadania Gminy Suchań.

Inwestycja ma poprawić jakość wody w gminie, uregulować gospodarkę wodno-ściekową, a przede wszystkim poprawić jakość życia mieszkańców.

Źródło: wzpl.pl, suchan.pl