Głównej zawartości

Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie zaprasza do udziału w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa w gminie Dolice. Otwarte spotkanie odbędzie się  26 maja o godzinie 16:30 w Gminnym Centrum Integracji Społecznej i Profilaktyki w Dolicach przy ulicy Wiejskiej 4.

Celem debaty jest zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców, wymiana informacji oraz koordynacja działań policji, administracji rządowej i samorządowej ze społecznością lokalną. Podczas wspólnej dyskusji wypracowane zostaną metody przyszłego działania.