Głównej zawartości

W gminie Chociwel po raz kolejny obchodzono Dzień Godności. To święto za każdym razem gromadzi ludzi potrzebujących pomocy oraz tych, którzy taką pomoc niosą. Impreza odbyła się 24 maja w hali widowiskowo-sportowej, natomiast jej organizatorem tradycyjnie było Towarzystwo Walki z Kalectwem, koło terenowe w Chociwlu, na czele z jego Prezesem Andrzejem Zielińskim.

Na imprezę przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Stanisława Szymczak, Radny Powiatowy Sylwester Ruciński, Radni Gminy Chociwel: Stanisława Sójka, Andrzej Puławski i Paweł Sosna, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Monika Rygiel wraz z Panią Agnieszką Krętkowską, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu Irena Kapłun, Anna Mruk z Apteki „Kelina”, Wanda Błasiak z Polskiego Związku Niewidomych w Stargardzie z Zarządem, Teresa Dębińska i Jadwiga Wojnarowicz ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, natomiast ze Stowarzyszenia Diabetyków – Irena Sprycha i Helena Włodarska. Chociwelski zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów reprezentował pastor Henryk Kufeld.

W pierwszej części uroczystości odbyły się występy artystyczne, przygotowane przez nauczycieli ZPO Chociwel: Jadwigę Zielińską, Renatę Bińkowską i Barbarę Jaskot oraz członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, koło w Stargardzie. Goście mogli podziwiać widowiskowo zrealizowane przedstawienia oraz wysłuchać piosenek w wykonaniu dzieci i nie tylko. Przybyli mogli również posilić się potrawami przygotowanymi przez członkinie chociwelskiego koła Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Organizatorzy Dnia Godności dziękują Gminie Chociwel i Powiatowi Stargardzkiemu za dofinansowanie imprezy, a także sponsorom i wszystkim osobom zaangażowanym w to przedsięwzięcie. To był godnie spędzony czas! Wszystkich uczestników już dziś zapraszamy za rok.

Andrzej Puławski
Andrzej Zieliński


Fot. Agnieszka Piotrowska