Głównej zawartości

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po przeprowadzonej kontroli, pozytywnie ocenił realizację inwestycji, jaką była termomodernizacja I Liceum Ogólnokształcącego. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, odnowienie oraz ocieplenie budynków – to efekty remontu, na który Powiat Stargardzki pozyskał 1 mln 700 tys. zł dofinansowania.

80 procent dofinansowania

W 2015 roku wykonano termomodernizację II LO. Powiat pozyskał wówczas milion złotych dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. We wrześniu 2016 r. udało się rozszerzyć projekt o nowe zadanie – termomodernizację I LO. Wartość tego przedsięwzięcia to 2 mln 137 tys. zł, z czego 80% kosztów pokryło dofinansowanie z MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Resztę – 427,5 tys. zł, Powiat Stargardzki pokrył z własnego budżetu.

Prace w trzech budynkach

W budynku głównym wymieniono okna, a okazałe drzwi wejściowe poddano renowacji. Wymieniono też instalację centralnego ogrzewania, docieplono strop poddasza, a także zamontowano system monitoringu i zarządzania energią. Podobne prace wykonano w sali gimnastycznej. Wymianę stolarki okiennej przeprowadzano ponadto w budynku dydaktycznym z siłownią. Ważnym elementem jest nowa elewacja, która detalami architektonicznymi nawiązuje do istniejącej zabudowy. Sama siłownia, ze względu na walory historyczno-architektoniczne, nie mogła zostać docieplona, dlatego elewacja została jedynie oczyszczona.

Będzie cieplej i oszczędniej

Poprawiła się estetyka, ale inwestycja ma przede wszystkim przynieść wymierne korzyści w okresie grzewczym. Celem termomodernizacji jest poprawa efektywności energetycznej, a co za tym idzie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i kosztów związanych z utrzymaniem budynków.

Fot. Tadeusz Surma