Głównej zawartości

Samorządy Powiatu Stargardzkiego i Gminy Suchań jako pierwsze z trzydziestu pięciu beneficjentów podpisały umowy na dofinansowanie do przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Obie inwestycje mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

W Pyrzycach umowy z Wicemarszałkiem Województwa Jarosławem Rzepą podpisali: Starosta Iwona Wiśniewska, Wicestarosta Waldemar Gil oraz Burmistrz Suchania Stanisława Bodnar.

- Drogi dojazdowe nie tylko służą rolnikom, ale przede wszystkim ułatwiają dostęp do infrastruktury oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Ok. 5,3 mln zł wsparcia z budżetu województwa trafi do 35 beneficjentów, którzy łącznie wybudują bądź przebudują prawie 50 km dróg – mówił wicemarszałek.

Powiat Stargardzki ma otrzymać 16,3% dofinansowania, tj. maksymalnie 97 tys. zł, na przebudowę drogi między Dobrzanami a Krzemieniem, na długości 1 kilometra. Inwestycja, której realizacja przewidziana jest jeszcze na ten rok, ma kosztować ok. 600 tys. zł.

Gmina Suchań otrzyma natomiast dotację na realizację zadania o nazwie: „Przebudowa drogi w m. Żukowo o dł.1,577 km”. Wysokość wsparcia finansowego ma wynieść 10,9% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 38,5 tys. zł.

Środki na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych pochodzą z opłat, które Samorząd Województwa otrzymuje z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Pieniądze na ten cel stanowią część budżetu województwa i zgodnie z zapisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych są w dyspozycji marszałka województwa.

Fot. wzp.pl