Głównej zawartości

Kształtowanie świadomości ekologicznej i rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych wśród najmłodszych przyświecało organizacji międzyszkolnego konkursu „Młody Przyrodnik”. Uczniowie klas drugich ze stargardzkich szkół podstawowych musieli wykazać się wiedzą o przyrodzie oraz przygotować inscenizację o chronionych gatunkach zwierząt. 

Konkurs odbył się 7 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących. Zorganizowano go w ramach projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki – „Bobrowa Polana III – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego”, dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Do konkursu przystąpiły sześcioosobowe drużyny ze Szkół Podstawowych: nr 2, nr 4 i nr 7. W takiej też kolejności uplasowały się na podium. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, nagrody książkowe i gadżety promocyjne. Zaś główne nagrody zostaną wręczone na Bobrowej Polanie 16 września podczas happeningu ekologicznego „Dzień Ziemi”.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Zespól Szkół Ogólnokształcących –  Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Stargardzie, Powiat Stargardzki oraz Zarząd LOP.