Głównej zawartości

To nie są ogromne, wielomilionowe inwestycje, ale dla lokalnej społeczności mają duże znaczenie. Z grantów o wartości 10 tysięcy złotych skorzystają sołectwa w gminie Suchań, Ińsko, Chociwel i Dobrzany. Dzięki tym środkom powstaną siłownie pod chmurką, plac zabaw, przeprowadzona zostanie również renowacja cmentarza.   

Konkurs „Granty sołeckie 2017” ogłosił marszałek województwa zachodniopomorskiego. Zgłoszono 547 projektów. Ostatecznie pulę ok. 650 tys. zł rozdysponowano na 65 z nich. Na liście rankingowej znalazły się cztery sołectwa z powiatu stargardzkiego: Słodkowo (gmina Suchań), Linówko (gmina Ińsko), Kania (gmina Chociwel) oraz Błotno (gmina Dobrzany).

12 czerwca umowę z wicemarszałkiem Jarosławem Rzepą podpisała burmistrz Suchania Stanisława Bodnar. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w Słodkowie powstanie ogólnodostępna siłownia zewnętrzna. Grant w wysokości blisko 9 tys. 600 zł w całości pokrywa wartość inwestycji. Wicemarszałek pogratulował pani Renacie Barszcz – sołtys Słodkowa, dobrze opracowanego wniosku, ponieważ spośród 547 projektów to właśnie Słodkowo zajęło pierwsze miejsce na liście rankingowej.

O siłownię pod chmurką wzbogaci się również sołectwo Kania w gminie Chociwel, zaś w Linówku, w gminie Ińsko, powstanie nowy plac zabaw. Obie umowy na przyznanie grantu w wysokości 10 tys. zł podpisano w ubiegłym tygodniu.

Sołectwo Błotno w gminie Dobrzany taką sama kwotę otrzyma na renowację cmentarza poniemieckiego z okresu XIX-XX wieku.

Celem konkursu „Granty sołeckie 2017” jest wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacnianie tożsamości i integracji społeczności lokalnej z inicjatywy sołectw w województwie zachodniopomorskim.