Głównej zawartości

„Krwiodawstwo to dziś piękny przejaw postawy patriotycznej w czasie pokoju” – mówiła Starosta Iwona Wiśniewska podczas dzisiejszej uroczystości z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy. W starostwie odznaczono i wyróżniono honorowych dawców krwi i osoby, które od lat propagują krwiodawstwo.

Ruch krwiodawstwa w powiecie stargardzkim wciąż się rozwija. To w dużej mierze zasługa akcji organizowanych przez Rejonową Radę HDK PCK w Stargardzie czy też klubów, takich jak Wojskowy Klub HDK PCK „Saper”.

Do oddawania krwi zachęcana jest młodzież. Od 9 lat w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzona jest akcja „Młoda Krew Ratuje Życie”. Jak przyznał przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie, Jerzy Bochenek, dotąd wzięło w niej udział 5 828 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Łącznie oddano 2 616 litrów krwi.

Po artystycznej części przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Parlinie, wręczono odznaki i podziękowania.

Uchwałą Kapituły Honorowej PCK przyznano odznaki honorowe za wspieranie ruchu honorowego krwiodawstwa oraz idei czerwonokrzyskiej. Otrzymały je następujące osoby:
•    odznaka I stopnia – Marek Stankiewicz, prezes Zarządu Rejonowego PCK w Stargardzie,
•    odznaka III stopnia –  Andrzej Łoń, zasłużony działacz honorowego krwiodawstwa PCK,
•    odznaka IV stopnia – plutonowy Tomasz Jabłoński, wiceprezes Wojskowego Klubu HDK PCK „Saper” przy 2 Stargardzkim Batalionie Saperów,
•    odznaka IV stopnia – Marzenna Sztuba, nauczyciel w ZS nr 5, od ośmiu lat współorganizatorka akcji w szkołach  „Młoda Krew Ratuje Życie”,
•    odznaka IV stopnia – Małgorzata Złotek, za długoletnią współpracę w krzewieniu honorowego krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,
•    odznaka IV stopnia – Wojskowy Klub HDK PCK „SAPER” przy 2 Stargardzkim Batalionie Saperów, za duże zaangażowanie w krzewienie honorowego krwiodawstwa wśród służb mundurowych w garnizonie Stargard. 

W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny i bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi, Zachodniopomorski Okręgowy Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża nadał

- złotą odznakę „Zasłużony Dawca Krwi” za oddanie 18 litrów krwi.
•    starszemu kapralowi Pawłowi Gostymczykowi,
•    starszemu szeregowemu Krzysztofowi Oleszkowi,
•    Panu Stefanowi Miśkiewiczowi.

- srebrną odznakę „Zasłużony Dawca Krwi” za oddanie 12 litrów krwi:
•    starszemu kapralowi  Pawłowi Gostymczykowi,
•    starszemu szeregowemu  Hubertowi Węgierkowi,
•    starszemu szeregowemu Jakubowi Piekarskiemu,
•    starszemu szeregowemu Krzysztofowi Kujawie,
•    Panu Marcinowi Przepiórze.

- brązową odznakę „Zasłużony Dawca Krwi” za oddanie 6 litrów krwi:
•    Pani Agnieszce Świerczyńskiej, nauczycielce ZS nr 2 w Stargardzie,
•    młodszemu chorążemu Stanisławowi Amrożemu,
•    młodszemu chorążemu Adamowi Dobersztynowi,
•    starszemu szeregowemu Jakubowi Piekarskiemu,
•    starszemu szeregowemu Bartłomiejowi Kasprzykowi,
•    szeregowemu Michałowi Kalinowskiemu.

Za wspieranie działalności ruchu honorowego krwiodawstwa oraz promowanie tej szczytnej idei wśród służb mundurowych podziękowania Starosty Stargardzkiego otrzymali:
•    ppłk Mirosław Zyber, dowódca 2 Stargardzkiego Batalionu Saperów,
•    ppłk Rafał Jędro,  dowódca 102 Batalionu Ochrony,
•    mjr Maciej Paul, dowódca 2 Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej,
•    Mariusz Dudojć, Strażacki Klub HDK PCK PŁOMYK,
•    Kapitan Mirosław Kacprzak, Strażacki Klub HDK PCK PŁOMYK,
•    starsza szeregowa Agata Markiewicz, sekretarz wojskowego Klubu HDK PCK SAPER.

Za współpracę w krzewieniu honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu stargardzkiego podziękowanie otrzymał:
•    mjr lek. Arkadiusz Szymczak, kierownik Terenowej Stacji WCKiK w Szczecinie.

Za osobiste zaangażowanie w otwarte akcje poboru krwi wśród mieszkańców powiatu stargardzkiego, szczególnie młodzieży szkolnej, oraz za wszelką działalność służącą promocji honorowego krwiodawstwa podziękowanie otrzymali:
•    Pani Renata Wojtakajtis,  przedstawiciel Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie,
•    Pan Marian Wojtakajtis, przedstawiciel Rejonowej Rady HDK PCK w Stargardzie.

Za wsparcie i pomoc w organizacji działań upowszechniających szczytną ideę honorowego krwiodawstwa wśród społeczności powiatu stargardzkiego oraz jego promocję podziękowania Starosty otrzymali:
•    Pan Marek Jackowski, ARTISAN Gorzów Wlkp.,
•    Pan Tadeusz Stępniak, Piekarnia Oskroba Gorzów Wlkp.,
•    Pani Wioletta Mordasiewicz, „Głos Szczeciński”
•    Pani Aneta Słaba, „Kurier Szczeciński”
•    Redakcja Radia Stargard.