Głównej zawartości

Od połowy czerwca na stargardzkich drogach, osiedlach i w parkach, spotkać można policyjne patrole rowerowe. Po dwuletniej przerwie w Komendzie Powiatowej Policji nastąpiła reaktywacja takiej służby. Było to możliwe dzięki staraniom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Stargardzie.

Policyjni rowerzyści pojawiają się wszędzie tam, gdzie nie może dotrzeć radiowóz. Najczęściej mundurowych można spotkać w parkach, skwerach i na osiedlowych wąskich uliczkach. Głównym zadaniem policjantów na rowerach jest reagowanie na przypadki wandalizmu i negatywnych zachowań związanych z alkoholem, ale stanowczo interweniować będą również wobec wszystkich sprawców przestępstw.

Reaktywacja rowerowej służby nastąpiła dzięki staraniom NSZZ Policjantów w Stargardzie. Związek zapewnił dwa rowery wraz z wyposażeniem, a także pełne umundurowanie.

- Z doświadczenia wiemy, że taka służba sprawdzała się już w wielu sytuacjach – mówi podkom. Łukasz Famulski.