Głównej zawartości

28 czerwca Rada Powiatu Stargardzkiego jednogłośnie przyjęła uchwałę przyznającą absolutorium Zarządowi Powiatu Stargardzkiego. Wcześniej zatwierdzono sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu samorządu powiatowego za 2016 rok.

Za udzieleniem absolutorium byli wszyscy obecni radni – 21 osób.

W skład Zarządu Powiatu, który otrzymał absolutorium za ubiegły rok wchodzą: Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki, Waldemar Gil – Wicestarosta oraz Irena Agata Łucka, Ireneusz Rogowski – Członkowie Zarządu.