Głównej zawartości

Pięć lat temu pewne małżeństwo z powiatu stargardzkiego podjęło niezwykle odważną decyzję, która odmieniła życie nie tylko ich, ale również sześciorga dzieci.  Tworząc Rodzinny Dom Dziecka, otoczyli wychowanków troskliwą opieką i miłością. 29 czerwca rodzina świętowała swoje 5-lecie wspólnie ze Starostą Iwoną Wiśniewską oraz Ireną Agatą Łucką z Zarządu Powiatu.

Początki Rodzinnego Domu Dziecka wspominano w ciepłej, pełnej serdeczności atmosferze. Był czas na poczęstunek i wspólne zdjęcia. Oprócz pań z Zarządu Powiatu, w spotkaniu uczestniczyła również dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Monika Rygiel oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Małgorzata Wesołowska-Szelak.

„W życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, w którym podejmuje decyzję wpływającą na jego przyszłe losy, kiedy na skrzyżowaniu wielu dróg musi wybrać jedną z nich, nie wiedząc, dokąd ona prowadzi”.