Głównej zawartości

Podziękowania od dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie za wsparcie w organizacji szkoleń policjantów otrzymali wczoraj Irena Agata Łucka z Zarządu Powiatu Stargardzkiego oraz Stargardzki Klub Strzelecki „Legion”. Od kwietnia do czerwca tego roku na terenie powiatu stargardzkiego policjanci z Zachodniopomorskiego ćwiczyli m.in. działania poszukiwawcze.

Zadaniem uczestników szkoleń poszukiwawczych było m.in. rozpoznanie terenu oraz praca z mapą i urządzeniami nawigacyjnymi. W trakcie szkolenia policjanci doskonalili przemieszczanie pododdziału, współdziałanie między plutonami oraz współpracę z jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji. Dużo uwagi poświęcono na organizację dowodzenia oraz na systemy łączności.

Inne szkolenie dotyczyło podejmowania działań w sytuacjach zbiorowego zakłócania porządku publicznego. W ćwiczeniach brali udział policjanci ze Stargardu, Goleniowa, Drawska Pomorskiego, Choszczna, Łobza, Gryfina, Pyrzyc, Myśliborza, Szczecinka, Świdwina, Białogardu oraz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie. Tzw. Nieetatowy Pododdział Policji KWP w Szczecinie odbył szkolenie teoretyczne, a także przez kilka godzin ćwiczył szyki policyjne i pracę w pododdziałach zwartych.

Szkolenia organizowano m.in. na terenie Stargardzkiego Klubu Strzeleckiego „Legion”.