Głównej zawartości

W związku z wyjazdami na wakacje, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie informuje o możliwości dokonania na wniosek organizatorów, rodziców lub opiekunów, kontroli trzeźwości kierowców oraz stanu technicznego autokarów. Niejednokrotnie taka kontrola pozwoliła ujawnić nieprawidłowości.

Potrzebę sprawdzenia autokaru najlepiej zgłaszać pisemnie 14 dni przed planowanym wyjazdem, ale można również telefonicznie do stargardzkiego Wydziału Ruchu Drogowego: 91-48-13-571. Przyjęte wyprzedzenie czasowe pozwoli na odpowiednie zorganizowanie służby, tak, by w miarę posiadanych sił i środków, przeprowadzić kontrole wszystkich zgłoszonych autokarów.
 
W przypadku, gdy kontrola autokaru nie była wcześniej zgłoszona, organizator wyjazdu, który w chwili podstawienia autobusu ma uzasadnione podejrzenia, że kierowca jest pod wpływem alkoholu, bądź stan techniczny pojazdu budzi poważne zastrzeżenia, może zawiadomić o tym fakcie oficera dyżurnego Policji, który zgodnie z posiadanymi siłami i środkami skieruje na miejsce patrol.
 
Należy jednak pamiętać, że mimo wcześniejszego zgłoszenia kontroli zgodnie ze wskazanymi warunkami, w skrajnych sytuacjach nagłej konieczności wykorzystania policjantów do innych zadań służbowych związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzkiego, może ona przedłużyć się w czasie.

podkom. Łukasz Famulski