Głównej zawartości

W dniach 26-31 sierpnia b.r. odbywa się w Krzemieniu integracyjny plener plastyczny  organizowany przez Klub Pracy Twórczej w Dobrzanach.

Nosi on nazwę „Młodsi i starsi – wspólna pasja”, ponieważ wśród 20 osobowej grupy uczestników, oprócz osób dorosłych,  jest także grupa młodzieży ponadgimnazjalnej.  Młodzież podpatrując starszych odkrywa w sobie uzdolnienia plastyczne, integruje się przez sztukę i zarazem pożytecznie spędza wolny czas. Po zakończeniu pleneru odbędzie się 26.08.2017 r. wernisaż w Bibliotece Miejskiej w Dobrzanach. Organizacja pleneru została wsparta przez Powiat Stargardzki i Szczecińskie Towarzystwo Kultury.
Patronat nad imprezą objęła Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska, która 24 sierpnia odwiedziła uczestników pleneru, zapoznając się z ich twórczością i poznając plany Klubu Pracy Twórczej w Dobrzanach na przyszłość. Omówiono także możliwość współpracy ze  Szczecińskim Towarzystwem Kultury.