Głównej zawartości

Każdego roku w dniach 16-22 września odbywa się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Podobnie jak w latach ubiegłych, kampania wspierana jest przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wraz z Ministerstwem Środowiska. Promuje ona ekologiczne formy mobilności, takie jak środki transportu zbiorowego, rower, ruch pieszy oraz transport multimodalny (czyli łączenie różnych środków transportu). Kulminacyjny punkt kampanii stanowi Dzień Bez Samochodu, który przypada dziś - 22.09.2017.

W roku 2017 tematem przewodnim kampanii jest hasło „Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”, a jej głównym celem wskazanie zalet wynikających ze współdzielenia środków transportu. Dzielona mobilność oznacza także łatwiejsze korzystanie z różnorodnych środków transportu, pozwala na zmniejszenie naszego śladu węglowego, bardziej efektywne gospodarowanie zasobami finansowymi i czasem oraz efektywniejszą ochronę środowiska naturalnego.