Głównej zawartości

Konkurs Lodołamacze organizowany jest corocznie od 2006 roku. Kierowany jest do pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej, przedsiębiorców otwartego rynku pracy, instytucji, firm oraz dziennikarzy.

Istotą konkursu jest między innymi przełamywanie stereotypów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, ich integracja  oraz tworzenie szans na pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, promowanie przedsiębiorstw wyróżniających się profesjonalną polityką personalną, otwartą na problemy osób niepełnosprawnych.

Stargardzkie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Zakład Aktywności Zawodowej „Centralna Kuchnia” w Stargardzie, zostało laureatem Etapu Regionalnego Konkursu „Lodołamacze 2017”. Wśród województw mazowieckiego, łódzkiego i zachodniopomorskiego, uzyskało II miejsce i srebrny medal w Kategorii Zatrudnienie Chronione. Ogólnopolskich laureatów Konkursu poznamy 27 września w Zamku Królewskim w Warszawie.

Patronat Honorowy nad Konkursem „Lodołamacze 2017” objęła Małżonka Prezydenta RP, Pani Agata Kornhauser-Duda.

Więcej: http://www.lodolamacze.info.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1022&Itemid=425