Głównej zawartości

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Stargardzkiego i Prezydent Miasta Stargard realizując politykę w zakresie kategoryzacji i zarządzania ulicami uzgodnili, że z dniem 1 stycznia 2018 roku, 28 ulic w mieście Stargard zmieni kategorię z powiatowej na gminną.


Uchwała Nr XXIX/389/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 20 września 2017r., w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych i zaliczenia do kategorii dróg gminnych do pobrania: http://www.zdp.stargard.pl/files/file/aktualnosci/xxix-389-17.pdf