Głównej zawartości

We wrześniu zakończyły się prace remontowe ulicy Wieniawskiego. Efekt końcowy imponuje nie tylko estetyką, ale również zwiększa bezpieczeństwo użytkowników, zarówno kierowców, rowerzystów jak i pieszych.

W ramach prac remontowych przebudowano ulicę na odcinku 748 metrów. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na jezdni o szerokości 6 metrów, oraz nowe chodniki po obu jej stronach. Ulica Wieniawskiego zyskała nowe zjazdy do posesji, miejsca postojowe po obu stronach jezdni wraz z wydzielonymi i oznakowanymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, odnowione zatoki autobusowe  oraz nowe oświetlenie. Wydzielono również drogę rowerową.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa wprowadzono urządzenia ruchu drogowego, a mianowicie: dwa wyniesione skrzyżowania w celu wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości w obrębie szkoły oraz na skrzyżowaniu z ulicą Szymanowskiego. Zamontowano słupki blokujące w celu niedopuszczenia do wjeżdżania pojazdów na chodniki, ciągi rowerowe i trawniki oraz ogrodzenia-bariery w celu ochrony pieszych i oddzielenia ich od jezdni.

Fot. T. Surma