Głównej zawartości

Program edukacyjny „Proobronni-terytorialni” skierowany jest do szkół prowadzących klasy mundurowe w Polsce. Szkoły, które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie otrzymają zestaw edukacyjny zgodny z minimum programowym w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych.

W ramach programu przewidziano konkurs dla klas mundurowych, w którym zadaniem uczniów będzie zorganizowanie wydarzenia społecznego promującego postawy patriotyczne, przygotowanie proobronne oraz  tradycję narodową. Wydarzenie powinno zostać uwiecznione w postaci krótkiego filmu, umieszczone na dowolnej platformie online (YouTube, Vimeo). Kolejnym krokiem jest wypełnienie wraz z wychowawcą formularza zgłoszeniowego na stronie organizatora oraz przesłanie go wraz z  linkiem do swojej pracy. Zgłoszenia przesyłać można do 20 października 2017 roku.

Dla uczniów pięciu najlepszych klas przewidziano nagrody w postaci szkoleń strzeleckich oraz 200 opasek uciskowych dla uczniów kolejnych dwudziestu klas.
Program jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, a finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne na stronie: https://proobronni-terytorialni.pl/