Głównej zawartości

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie zaprasza do udziału w projekcie pt. „Aktywnie Integrujący się Powiat Stargardzki” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem  projektu jest aktywna integracja klientów PCPR w Stargardzie, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwiększająca ich szanse na podjęcie zatrudnienia.

Projekt przeznaczony jest  dla mieszkańców powiatu stargardzkiego, będących klientami PCPR w Stargardzie :
•    osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę (młodzież od 7 roku życia do momentu usamodzielnienia się);
•    osoby z niepełnosprawnościami (od 18 do 64 roku życia, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).

Podczas trwania projektu będzie można skorzystać z:
•    wsparcia pracownika socjalnego przez cały okres udziału w projekcie,
•    dopasowanego indywidualnie zestawu instrumentów aktywnej integracji, m.in.:
     - wyjazdów socjoterapeutycznych (np. zimowy obóz narciarski lub wakacyjny obóz letni nad morzem)
     - szkoleń (dostosowanych indywidualnie do potrzeb uczestników projektu)
     - doradztwa specjalistycznego,
•    dodatkowego wsparcia w postaci: opieki nad osobami zależnymi, finansowania kosztów dojazdu i wyżywienia w trakcie udziału w projekcie, badań lekarskich, ubezpieczenia.


Szczegółowe informacje udzielane są w: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel: 91/ 48-04-938 lub 91/48-04-946.

Wartość projektu: 1 026 012,50 zł (w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych -  870 252,50 zł)