Głównej zawartości

Z dumą informujemy, że Pan Mariusz Stencel, nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Istotnym efektem podejmowanych Pana Mariusza działań są osiągnięcia na szczeblu powiatowym, rejonowym, wojewódzkim i krajowym. Sukcesy, prowadzonych przez nauczyciela reprezentacji Jego uczniów, przyczyniły się w znacznym stopniu do dwukrotnego tytułu miana najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej we współzawodnictwie sportowym powiatu stargardzkiego oraz osiągnięcia 7 lokaty w województwie zachodniopomorskim.

Pan Mariusz Stencel koordynował I edycję projektu „Pomóż Sobie Pomagając Innym”, który funkcjonował w ramach programu operacyjnego: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Na Lata 2009-2013.

W ramach projektu „Zachodniopomorska Sieć Szkół Promujących Zdrowie” uczestniczył wraz z przedstawicielami 20 szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa zachodniopomorskiego w zgrupowaniu wolontariuszy w Szczecinie. Całe zadanie realizowane było w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” przy wsparciu Wojewody Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

W tym celu zaangażował się wraz z innymi nauczycielami i pielęgniarką szkolną w projekt szwajcarsko-polski pod nazwą „Zachowaj Równowagę”. Różnorodne formy i metody realizacji projektu w szkole, m.in. akcje związane z „Dniem Walki z Otyłością i Cukrzycą” oraz prelekcje związane z obchodami „Światowego Dnia Zdrowia”, zaowocowały zaangażowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli do zmiany stylu życia. Dzięki tym działaniom Zespół Szkół nr 2 uzyskał Certyfikat „Szkoła/Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” w roku szkolnym 2013/2014.

W związku z narastającym problemem nadwagi i otyłości wśród młodzieży oraz specyfiką tego „wstydliwego” problemu, od roku szkolnego 2015/2016 Pan Stencel realizuje inicjatywę pod nazwą „Normalizacja Wagi”. Głównym założeniem projektu jest indywidualna i grupowa praca z uczniami z nadwagą i otyłością oraz z zainteresowanymi zdrowym stylem życia. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej.

Ponadprzeciętne zaangażowanie oraz niekończąca się  motywacja i chęć działania dowodzą, że zawód nauczyciela dla Pana Stencla jest pasją, zaś najciekawszą stroną tego zawodu jest praca z uczniem. Z pewnością każdy chciałby mieć takiego nauczyciela.

Serdecznie gratulujemy !