Głównej zawartości

„…Przecież i ja tyle ziemi mam, ile jej stopa ma pokrywa, dopókąd idę…” – ten piękny cytat z wiersza Cypriana Kamila Norwida był mottem dzisiejszego Święta Patrona II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie.

W uroczystości wzięła udział Pani Iwona Wiśniewska Starosta Stargardzki , która powitała wszystkich zaproszonych gości, w szczególności nowo przyjętych uczniów. Zachęciła ich do odważnego zwracania się w kłopotach do nauczycieli, którzy służą radą i wsparciem. Życzyła uczniom zakończenia nauki pozytywnie zdanym egzaminem maturalnym.

Imię Cypriana Kamila Norwida nadano szkole 22 października 1999 roku i od tego czasu obchody Dnia Patrona stały się tradycją. Święto jest doskonałą okazją do promowania twórczości poety oraz propagowania wartości, którym hołdował.

Tradycyjnie, również w dniu dzisiejszym, pełnoprawnymi uczniami II Liceum Ogólnokształcącego stali się pierwszoklasiści, którzy uroczyście ślubowali między innymi strzec honoru szkoły, stać się godnymi jej tradycji i brać za wzór wartości głoszone przez jej patrona.

 

Fot. T. Surma