Głównej zawartości

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników z powiatu stargardzkiego na spotkanie informacyjno – szkoleniowe pod nazwą: „Zasady dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa według nowych wytycznych i zarządzeń Dyrektora Generalnego KOWR”.

Szkolenie odbędzie się w Sali wykładowej ZODR w Barzkowicach 27 października 2017r. o godz. 10:00.