Głównej zawartości

Prawosławna od 1945 roku Cerkiew pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Dolicach przez ponad czterdzieści lat stała pusta. Z upływem każdego roku jej stan techniczny ulegał coraz większemu pogorszeniu. Nabożeństwa zaprzestano w niej odprawiać w 1968 roku z uwagi na zbyt małą ilość wiernych.

Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Stargardzie, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz funduszom  własnym parafii i sponsorom, możliwe było przeprowadzenie kompleksowych prac remontowych i konserwacyjnych. Teraz odnowiona świątynia będzie znowu służyć wiernym jako miejsce modlitwy. Zabytkowa cerkiew w Dolicach jest jedyną wiejską prawosławną świątynią w naszym województwie.

W miniony weekend Cerkiew św. Mikołaja została uroczyście poświęcona. Odbyło się również pierwsze po czterdziestu latach przerwy nabożeństwo, a po jego zakończeniu odsłonięto tablicę upamiętniającą  70-rocznicę Akcji Wisła. Ceremonii przewodniczyli hierarchowie kościoła prawosławnego.

W uroczystości wzięli udział między innymi członkowie Zarządu Powiatu Stargardzkiego: Pani Iwona Wiśniewska, Pani Irena Agata Łucka oraz Pan Ireneusz Rogowski.

 

Fot. T. Surma