Głównej zawartości

Dziś rozpoczynają się prace związane z wymianą nawierzchni jezdni na ulicach: Ceglanej i Wielkopolskiej. W związku z tym przewidywane są utrudnienia w ruchu.

Roboty drogowe obejmą frezowanie oraz wykonanie warstwy ścieralnej na jezdni. Przebudowa ulicy Wielkopolskiej wykonana zostanie na odcinku od ul. Wieniawskiego do ul. Czeskiej. W tej części ulica Wieniawskiego zostanie zamknięta dla ruchu, pozostanie możliwość dojazdu wyłącznie dla mieszkańców posesji.

Na ulicy Ceglanej roboty wykonywane będą natomiast przy połówkowym zajęciu pasa, w związku z czym największe przewidywane utrudnienia wystąpią w obrębie skrzyżowania z ul. Pierwszej Brygady oraz z ul. Usługową i Składową. Zarząd Dróg Powiatowych zaleca korzystanie na czas wykonywanych prac z objazdu, np. przez Rondo 15 Południk.

Utrudnienia w ruchu przewidywane są do połowy listopada bieżącego roku, jednak o ostatecznym terminie zakończenia prac zadecydują warunki atmosferyczne.