Głównej zawartości

Zabytki są dziedzictwem naszej kultury. Dla nas, współczesnych są nie tylko ciekawym miejscem do zwiedzania, ale przede wszystkim źródłem wiedzy o zwyczajach i osiągnięciach naszych przodków. Dlatego tak ważna jest dbałość o ich dobry stan, by przetrwały dla przyszłych pokoleń. Mając to na uwadze, Powiat Stargardzki wspiera konserwację cennych obiektów historycznych na swoim terenie.

Jednym z nich jest Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pęzinie. Wzniesiono go w XVI w. Poświęcono w sierpniu 1945 roku. Pomimo, iż w swojej historii kościół zagrożony był rozbiórką, przetrwał do dziś. Poza wieloma ciekawymi elementami budowli, na szczególną uwagę zasługuje znajdujący się tam barokowy ołtarz z początku XVIII wieku, który w ostatnich latach przeszedł szereg prac konserwatorskich. Prace wykonane zostały między innymi dzięki wsparciu Powiatu Stargardzkiego.

W dniu wczorajszym odnowiony ołtarz został poświęcony podczas mszy sprawowanej w tej świątyni przez Ks. Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę – Metropolitę Szczecińsko – Kamieńskiego. We mszy uczestniczyli członkowie Zarządu Powiatu Stargardzkiego: Pani Iwona Wiśniewska, Pani Irena Agata Łucka oraz Pan Ireneusz Rogowski.