Głównej zawartości

Pamiętajmy o tym, że polecenia policjanta kierującego ruchem są ważniejsze od sygnałów i znaków drogowych.

Tak jak podczas każdych działań "ZNICZ", dużego natężenia ruchu należy spodziewać się zarówno w rejonie nekropolii jak i na drogach dojazdowych do miast. Dlatego, w miarę możliwości zaleca się korzystanie ze środków komunikacji publicznej. Jeżeli zdecydujemy się na wyjazd samochodem, pamiętajmy, że na drogach dojazdowych do cmentarzy, a także na niektórych ciągach komunikacyjnych zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. Zwracajmy więc uwagę na znaki drogowe i nie jedźmy na pamięć.

W związku z dniem Wszystkich Świętych w rejonie stargardzkich cmentarzy komunalnych będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu, dlatego warto zapoznać się z mapami i informacjami, bo niektóre ulice będą zamknięte już od wtorku.

31 października w godzinach od 08.00 do 18.00 oraz 1 listopada w godzinach od 06.00 do 18.00 zamknięte zostaną:
- odcinek ulicy Kościuszki od wjazdu na parking Sklepu Kaufland do skrzyżowania z ulicą Spokojną,
- odcinek ulicy Przedwiośnie wzdłuż Starego Cmentarza Komunalnego.
Z tych odcinków ulic będą mogły korzystać jedynie pojazdy MZK, w szczególnych przypadkach z osobami niepełnosprawnymi TAXI oraz pojazdy zaopatrzenia za okazaniem zezwolenia.

Zalecany jest dojazd do Nowego Cmentarza Komunalnego ulicą Spokojną i Przedwiośnie oraz od strony Golczewa.

Jadąc na cmentarz 1 listopada nie trzeba kasować biletu. Dojazd do cmentarzy autobusami linii nr 1, 18, 28, A i B będzie bezpłatny. Miejski Zakład Komunikacji przygotował specjalny rozkład kursowania żeby zachęcić stargardzian do zostawienia samochodów w garażach.

Ponadto wyznaczono dodatkowe miejsca parkingowe:
- wzdłuż Parku Batorego – na poboczu po stronie parku,
- wzdłuż drogi łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Spokojną – na poboczu wzdłuż ogrodzenia cmentarza,
- na terenach zielonych przylegających do ogrodzenia nowego cmentarza komunalnego.