Głównej zawartości

Zarządzeniem Nr 111/17 Starosty Stargardzkiego z dnia 15 września 2017 wyznacza się 10 listopada 2017 roku jako dzień wolny od pracy w zamian za święto przypadające 11 listopada 2017 roku (sobota).