Głównej zawartości

Powiat Stargardzki zaprasza do uczestnictwa w programie pn. ”PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III” w 2018 r.

Program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie.

Szczegółowe informacje dostępne w załącznikach:
1.    Procedura realizacji programu.
2.    Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów A,B,C,D,F i G programu.
3.    Program.
4.    Kierunki działań oraz warunki brzegowe.
 
Termin składania wniosków osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie przy ul. Skarbowej 1 lub drogą pocztową do dnia 31 stycznia 2018 r.

Terminy składania wniosków do Oddziału PFRON:
- wniosków i wystąpień samorządów powiatowych dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu od dnia 01 listopada 2017 r. do dnia 28 lutego 2018 r.
- wniosków samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczących obszaru E programu do dnia 01 listopada 2017 r. do 30 listopada 2018 r.