Głównej zawartości

W poniedziałek 16 X br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie Pani Premier Beata Szydło wręczyła Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród wyróżnionych znalazł się uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Stargardzie - Michał Sadowski z klasy III C, który w ubiegłym roku szkolnym 2016/2017 uzyskał najlepszą średnią ocen- 5,3 oraz wzorowe zachowanie.

Podczas uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej Pani Premier powiedziała, że „Nie ma zawodu nauczyciela, jest służba: pedagoga, nauczyciela, wychowawcy”. Nauczycielom zasłużonym dla polskiej szkoły wręczono odznaczenia państwowe, medale oraz nagrody ministra edukacji narodowej.