Głównej zawartości

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stargardzie uczcił odzyskanie niepodległości przez Polskę w piątek 10.11.2017r. w  Domu Kultury Kolejarza. Obchody odbyły się pod hasłem „Pamiętajmy o tym co było i pomyślmy co może być…”

Uroczystości zgromadziły wiele osób. Wśród szczególnych gości znaleźli się potomkowie podporucznika Stanisława Kulikowskiego ps. Dąb, niezłomnego żołnierza Armii Krajowej: córka Pani Zofia Wiśniewska oraz jego wnukowie Artur oraz Tomasz Wiśniewscy. Przybyły również Panie Franciszka Dobrzycka oraz Danuta Nowak – przedstawicielki Związku Sybiraków. Powiat reprezentowała Pani Iwona Wiśniewska- Starosta Stargardzki, władze miasta natomiast Pan Marcin Przepióra Przewodniczący Rady Miejskiej.

Na wstępie przemawiała Pani Krystyna Bożemska, która podkreśliła jak wielkim poświęceniem było oddanie życia przez naszych przodków za wolność, którą dziś możemy się cieszyć.

Podczas spotkania oddano honor sztandarowi. Śpiewano pieśni patriotyczne. O swoich przeżyciach opowiadała Pani Danuta Nowak. Pani Franciszka Dobrzycka przytoczyła dekalog Polaka autorstwa Zofii Kossak-Szczuckiej. O dokonaniach Stanisława Kulikowskiego mówił jego wnuk Pan Artur Wiśniewski.


Fot. T. Surma