Głównej zawartości

16  listopada 2017 r. w Zespole Szkół nr 1 odbyły się warsztaty „Wypisz, wymaluj Pionierów Stargardu”,  które  przeprowadził   Sławomir Nowicki – nauczyciel plastyki i historii.

Warsztaty powiązane są z jedenastą  edycją konkursu na komiks pt. „Pierwsi mieszkańcy Stargardu – kim byli i dokąd zmierzali?”. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Stargardzki Pani Iwona Wiśniewska.

Organizatorem warsztatów był Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Stargardzie.

W warsztatach uczestniczyło 68 osób z różnych szkół i placówek miasta i powiatu stargardzkiego. Najwięcej uczestników było z klas IV – VII szkół podstawowych. Ich opiekunami byli nauczyciele uczący plastyki, języka polskiego i historii.

Prowadzący warsztaty przypomniał uczniom i nauczycielom zasady cyklicznego konkursu na komiks. Wspomniał o historii poprzednich edycji oraz przybliżył nową „pionierską” formułę zbliżającej się jedenastej już edycji konkursu pt. „Pierwsi mieszkańcy Stargardu – kim byli i dokąd zmierzali?”.

Przybliżył także historię powojennego Stargardu opierając się przede wszystkim o pięknie spisane wspomnienia „Nasza droga do Stargardu” Pani Bożeny Żybułtowskiej - Gołaszewskiej córki Heleny Żybułtowskiej – wiceburmistrza Stargardu pierwszego polskiego Zarządu Miasta. Wspomnienia pochodziły ze „Stargardii” Tom II wydanego w 2002 roku opracowane przez Panią Jolantę Aniszewską. Wykorzystano także zdjęcia pochodzące z „Albumu Rodzinnego” Parafii św. Józefa
w Stargardzie w latach 1945 -1970autorstwa ks. dra Jarosława Staszewskiego TChr. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także fragmenty filmów pochodzących ze zbiorów Polskich i Rosyjskich Kronik Filmowych.

Po prelekcji uczniowie szukali metodą „burzy mózgu” inspiracji do tworzenia scenariuszy. Wyniki poszukiwań i wnioski  zapewne będą pomocne przy opisywaniu
i rysowaniu komiksów na jedenastą  edycję powiatowego konkursu. Poza historią Stargardu na pewno będą także opisane i zilustrowane zwyczaje, obyczaje i tradycje naszych Rodaków z Kresów Wschodnich, np. „Kaziuki Wileńskie”. Prowadzący zajęcia zachęcał uczniów do zilustrowania prawdziwych historii rodzinnych, które będą uwiecznione na kartach komiksu i przyczynią się do gromadzenia wspomnień i „ocalą przed zapomnieniem”.

W następnej części warsztatów zostały omówione zasady tworzenia komiksu. Szczególną uwagę zwrócono na techniki graficzne, rysunek, sposób kadrowania, zwięzłość wypowiedzi i poprawność językową. Poproszono o zachowanie staranności przy ukazywaniu strojów, emblematów i rekwizytów z lat 1945 – 1960.

Kolejnym punktem warsztatów było „ćwiczenie na rozgrzewkę”, którego zadaniem było stworzenie w grupach kilkuosobowych komiksu do wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Wybór wiersza był nie przypadkowy. Skierowany był on zwłaszcza do uczniów szkół podstawowych i nawiązywał do podstawowego środka transportu repatriantów ze Wschodu dawnej Rzeczypospolitej.

Na zakończenie warsztatów „Wypisz, wymaluj Pionierów Stargardu” stwierdzono, że zadanie,  które zostało postawione przed uczestnikami XI edycji Powiatowego Konkursu na Komiks jest także pionierskie pod względem artystycznym i pomysłu na komiks.

Organizatorzy serdecznie zapraszają uczniów wszystkich typów szkół do udziału w jedenastej  edycji Powiatowego Konkursu na Komiks „Pierwsi mieszkańcy Stargardu – kim byli i dokąd zmierzali?”.


Regulamin konkursu w załączeniu.