Głównej zawartości

Dnia 14 listopada w Szczecinie podczas II Kongresu Bezpieczeństwa Wodnego  odbyło  się podsumowanie projektów edukacyjnych prowadzonych przez WOPR województwa zachodniopomorskiego.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele kilkunastu szkół naszego województwa, w tym Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie. Wspólnie z opiekunem delegacji Panem Mariuszem Stencel oraz prezesem Oddziału Powiatowego WOPR Panem Cezarym Kalagą nasza młodzież wykazywała się wiedzą z nt. bezpieczeństwa wodnego oraz doskonaliła swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Zmagania przebiegały w formie gry zadaniowej, w której reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych wzięły udział w 15 konkurencjach, takich jak: RKO na elektronicznych fantomach, obsługa AED, testy osobowości, wypadek drogowy, pierwsza pomoc w przypadku zadławień, wypadków i zdarzeń drogowych, pomoc w przypadku osób chorujących na cukrzycę, familiada, zagadnienia z dziedziny biochemii, ćwiczenia siłowe, symulacja zmęczenia.

Uczniowie „ekonomika” w składzie: Małgorzata Krzysztofik, Patryk Panek, Dawid Kubiak (klasa IV L), Katarzyna Wieczorek (IV R) i Nikola Domanowska (3 L) wykazali się dużą wiedzą i ogromnym zaangażowaniem, dzięki czemu godnie reprezentowali nasz powiat  i byli jedną z wyróżniających się drużyn spośród uczestniczących szkół w kongresie. Nasi delegaci na zakończenie imprezy otrzymali certyfikaty oraz pamiątkowe koszulki. Warto podkreślić role prowadzonych w ZS Nr2, przez Panią pielęgniarkę Krystynę Kurek i  Panią Agnieszkę Sieczkowską – nauczycielkę, przedsięwzięć związanych z obszarem pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego. Działania te z pewnością pomogły naszym delegatom w trakcie wykonywania zadań w poszczególnych konkurencjach.

Podczas warsztatów dla młodzieży, opiekunowie szkół mieli okazję uczestniczyć w sesji plenarnej podczas której została poruszona tematyka działań Centrum Symulacji Rescue LAB, służące do nauki i ćwiczenia udzielania pierwszej pomocy.

Dla wszystkich uczestników było to na pewno świetne doświadczenie i możliwość podniesienia umiejętności zachowania w różnorodnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.