Głównej zawartości

21.11.2017r. w Urzędzie Miejskim w Dobrzanach przy ulicy Staszica 1 odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa. W spotkaniu udział wzięli między innymi Przewodnicząca Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stargardzie Pani Irena Agata Łucka, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Ryszard Hadryś oraz Burmistrz Gminy Dobrzany Pani Anna Gibas  wraz z Zastępcą  Panem Bogdanem Syganiec.

Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie insp. Robert Nowak, a wśród specjalistów z policji znaleźli się również przedstawiciele prewencji. Na spotkanie licznie przybyli sołtysi, radni, a także mieszkańcy, którzy niepozostali obojętni na stan bezpieczeństwa w tym rejonie.

Podczas debaty omówiono stan bezpieczeństwa oraz istniejące zagrożenia, a także poddano dyskusji oczekiwania mieszkańców, dokonując tym samym koordynacji działań policji, administracji samorządowej ze społecznością lokalną. Podczas wspólnej dyskusji częściowo wypracowano metody przyszłego działania.

Uczestnicy debaty podnieśli sprawy i problemy wpływające na poczucie komfortu i bezpieczeństwa w analizowanym rejonie. Omawiane zagadnienia głównie dotyczyły spraw porządkowych, a zdecydowana większość głosów wskazywała na nieprawidłowości w ocenie mieszkańców w ruchu drogowym.

Debata była również doskonałą okazją do przybliżenia działań profilaktycznych, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji „Moja Komenda”, a także dzielnicowych i ich rejonów.