Głównej zawartości

Uroczysta gala wręczenia dyplomów odbyła się 27 listopada br. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Macieja Kopcia. Gospodarzem uroczystości był Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Magdalena Zarębska – Kulesza.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z Województwa Zachodniopomorskiego. Spośród nich 59 z powiatów polickiego i stargardzkiego oraz Miasta Szczecin.

Nagrodzoną uczennicą ZS Nr5 w Stargardzie, która odebrała dyplom podczas tej uroczystości jest Alicja Zubek z klasy IITż, która w ubiegłym roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,15. Serdecznie gratulujemy!

 

Fot. Radio Szczecin