Głównej zawartości

W dniu 8 grudnia odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK zorganizowane przez Rejonową Radę HDK PCK w Stargardzie. Dzięki przychylności dyrekcji szkoły spotkanie odbyło się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego. Podczas uroczystości zostały wręczone Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II i III stopnia.

Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża otrzymali:
II stopnia -  Prezydent Miasta Stargard Pan Rafał Zając
IV stopnia – Pani  Ilona Nebratenko, Pan Mariusz Dudojć,  Pan Tadeusz Surma,  Pani Małgorzata Złotek
Odznaki honorowe wręczył Członek Kapituły Honorowej PCK ZG Pan Bernard Krupski.

Odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi otrzymali:
po oddaniu 5 l. krwi – Pani Barbara Araszkiewicz
po oddaniu 10 l. krwi - Pani Kamila Miśniakiewicz
po 12 l. krwi - Pan Marcin Miśniakiewicz
Odznaki wręczył Przewodniczący Rejonowej Rady HDK PCK  Pan Jerzy Bochenek.

Podziękowania za promocję honorowego krwiodawstwa dla działaczy i  szkół w imieniu  Pani Iwony Wiśniewskiej Starosty Stargardzkiego  wręczył Pan Waldemar Gil Wicestarosta. Podziękowania zostały wręczone dla:  Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2, Zespołu Szkół Nr 5, Zespołu Szkół Budowlano Technicznych, I Liceum Ogólnokształcącego im Adama Mickiewicza, II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Stargardzie.

Przedstawiciele młodzieży wraz  z opiekunem – Panią Agnieszką Wożniak z Zespołu Szkół Budowlano Technicznych w Stargardzie odebrali wyróżnienie za udział w XIV edycji "Młoda krew ratuje życie" ,  uzyskali II miejsce za „aktywność szkoły" i  I miejsce   za „najlepszą promocję”. Wyróżnienie  za III miejsce „najlepsza promocja” otrzymała młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza na czele z dyrektorem szkoły, wyróżnienie odebrał  z-ca Dyrektora Włodzimierz Bas. 

Podziękowanie za udział w XIV edycji „Młoda Krew Ratuje Życie.” dla  II Liceum Ogólnokształcące im K. Norwida  odebrał opiekun Jarosław Bieńkowski  wraz z młodzieżą .
Poczęstunek w postaci słodkich wypieków dla krwiodawców został ufundowany przez Pana Marka Jackowskiego z Firmy ARTISAN oraz Pana Tadeusza Stępnia Piekarnia Oskroba z Gorzowa Wlkp.  

Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Stargardzie.

Fot. T. Surma